مرکز آموزش زبانهای خارجی دانشگاه ادیان و مذاهب از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا این مرکز، مسئول برگزاری دروس عمومی آموزش زبان انگلیسی و عربی همه رشته های در حال برگزاری در این دانشگاه بود. اما به تدریج از اواخر دهه نود با گسترده نمودن فعالیت خود، شروع به برگزاری کلاس ها و دوره های متعددی در جهت آمادگی داوطلبان آزمون های رسمی زبان انگلیسی و عربی از جمله آزمون اشتمال و آزمون تافل نمود. در حال حاضر این مرکز علاوه بر برگزاری دوره های آمادگی آزمون های انگلیسی و عربی برای داوطلبان و دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی، دوره های متعددی با عنوان آموزش مکالمه انگلیسی و عربی، تربیت مربی زبان و آموزش رایتینگ به صورت مجازی و حضوری برگزار می نماید.